Geen 8 e editie Wereldkinderdag Oosterhout in 2020


Geachte deelnemer en oud deelnemer aan Wereldkinderdag Oosterhout,Op zondag 27 september 2020 zou de 8 e editie van Wereldkinderdag Oosterhoutplaatsvinden, op de Heuvel, Slotlaan en in de Slotparken.Het bestuur van Wereldkinderdag Oosterhout heeft helaas moeten besluiten dat er geen 8 eeditie in 2020 plaats zal vinden.De reden daarvoor is dat we de laatste jaren veel concurentie ondervinden van allerleinieuwe activiteiten voor kinderen in onze doelgroep in de week voorafgaand aanWereldkinderdag KOM festival en in het zelfde weekend BOCK en Floraliatuin. Dezeconcurentie is vooral van invloed op het aantal bezoekers van Wereldkinderdag Oosterhout,immers bezoekers kunnen maar op één plaats tegelijk zijn.Daarnaast heeft de Bruisende Binnenstad besloten om op 16 mei 2020 een kidsfestival teorganiseren in en rond het winkelgebied en de gemeente Oosterhout heeft besloten om op28 juni 2020 de Stadsbeurs Oosterhout te organiseren in het stadspark. De Stadsbeurs wasaanvankelijk gericht op ondernemers, maar er is een belangrijk deel aan toegevoegd,namelijk Kids. Beide evenementen worden proffesioneel en commercieel georganiseerd enmet grotere beschikbare budgetten. Hier wordt de concurentie vooral gevoeld door debeschikbaarheid van jullie als deelnemende organisaties. Immers we vissen allemaal uitdezelfde Oosterhoutse vijver met organisatie gericht op kinderen en het lukt zeker niet omdie meest vrijwilligers organisaties 3 keer naar de binnenstad te krijgen. Het werd de laatstejaren al steeds moeilijker om organisaties gericht op kinderen naar Wereldkinderdag tekrijgen.Het is jammer genoeg niet anders. Wij hebben het 7 edities met veel plezier gedaan.Wij bedanken jullie voor je deelname in de afgelopen jaren, mede namens vele Oosterhoutsekinderen en het in ons gestelde vertrouwen.Met vriendelijke groet, namens de organisatie van Wereldkinderdag Oosterhout,Han Kilsdonk, voorzitter

14 oktober. Alle foto's zijn binnen en staan online.
Te vinden onder foto's en het jaartal wat u wilt bekijken.
Veel kijkplezier.


 16 september ,19: Update van website behalve het podium programma.
Door enkele afzeggingen word dit eerst aangepast alvorens publicatie.

14 augustus ,19 foto albums van voorgaande edities vanaf nu te bekijken achter de link foto's